Донорство сперми

Донорство сперми

Выплаты до 250 грн

Заповнити анкету

Донором сперми може бути чоловік у віці від 20 до 35 років при наявності народженої здорової його дитини. У донора сперми повинні бути відсутніми негативні фенотипічні прояви. Донорство сперми дозволяється за умови відсутності соматичних та спадкових захворювань, які можуть негативно вплинути на здоров’я майбутньої дитини, відхилень від нормальних морфометричних і фенотипічних ознак, а також інших протипоказань. Донорство сперми забороняється за умови вживання наркотичних і токсичних речовин, зловживанні алкогольними напоями.
На донора сперми заповнюється Реєстраційна картка донора сперми. Дані про донора сперми і її використання з антропометричними і фенотипическими даними заносяться в Журнал обліку, зберігання і використання сперми донорів. Фахівцем з ДРТ здійснюються медичний огляд донора сперми, контроль за результатами лабораторних досліджень відповідно до календарного плану обстеження..

Вимоги до донорів сперми

Обсяг еякуляту повинен перевищувати
1 мл.
Концентрація сперміїв повинна бути більш
40 млн в 1 мл. еякуляту
Прогресивно-рухомих форм
(А + В) більше 50%
Частка морфологічно-нормальних форм
більше 60%
Кріотолерантность (повноцінне
виживання сперміїв після відтавання).

Матеріальна винагорода донорам сперми

від 40 грн.
до 250 грн.

За першу здачу виплачується 40 грн. Якщо за результатами спермограми донор підходить, тоді він здає аналізи і по готовності результатів вноситься в базу донорів сперми. За кожну наступну здачу виплачується 250 грн. Донорами ембріонів можуть бути пацієнти програми ЕКЗ, у яких після народження дитини залишаються в кріобанку невикористані кріоконсервовані ембріони. За добровільним, усвідомленого, письмово оформленим згодою пацієнтів-донорів ці ембріони можуть бути використані для донації безплідній пацієнтці / подружній парі, а також жінкам-реципієнтам, які не перебувають у шлюбі. Дані про донорів ембріонів і їх використання заносяться в Журнал зберігання і використання кріоконсервованих ембріонів.