Одним з важливих прав сурогатної мами є право на конфіденційність і медичну таємницю. Це право є основою медичної етики і системи прав людини в сфері охорони здоров’я, оскільки конфіденційність у відносинах з надання медичної допомоги забезпечує реалізацію особою свого права на повагу до приватного і сімейного життя та сприяє встановленню довірчих взаємин між лікарем і пацієнтом.

Медична таємниця

Вимоги щодо збереження лікарської таємниці закріплюються різними нормативно-правовими актами з питань медичної допомоги. Так, відповідно до Міжнародного кодексу медичної етики (1949 г.), лікар зобов’язаний тримати абсолютно всі таємниці про те, що він знає про свого пацієнта, навіть після його смерті. Аналогічні вимоги містить Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі, прийнята в 1994 році, згідно з якою всі відомості про стан здоров’я пацієнта (діагноз, лікування і т.д.) є конфіденційними. Ці відомості можуть бути розкриті лише за згодою пацієнта.

Вітчизняним законодавством право на медичну таємницю регулюється двома статтями Основ законодавства України про охорону здоров’я від 1992 (далі – Основи законодавства), які визначають право на таємницю свого здоров’я і лікарську таємницю (ст.ст. 39-1 і 40), а в ГК України закріплено право на таємницю про стан здоров’я (ст. 286).

Поняття права на медичну таємницю нормативно не визначено і фактично врегульовано чинним законодавством у вигляді двох його складових – права на таємницю свого здоров’я і обов’язки осіб (лікарів і т.д.) дотримуватися медичну таємницю пацієнта. Основами законодавства в ст. 39-1 зазначено, що пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз і лікування пацієнта.

Праву на таємницю здоров’я кореспондує обов’язок медичних працівників та інших визначених осіб дотримуватися медіцінскоую таємницю. Відповідно до ст. 40 Основ законодавства, медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та його результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

У зв’язку з цим узагальнююча юридична характеристика права на медичну таємницю знаходить своє вираження в понятті цього суб’єктивного права, визначеного на доктринальному рівні (юридичними та медичними науками). Медичною таємницею визнається сукупність медичної та немедичної інформації про стан здоров’я фізичної особи-пацієнта, яка не підлягає розголошенню. Право на медичну таємницю полягає в утриманні від поширення відомостей про факт звернення особи до лікувального закладу за медичною допомогою, стану здоров’я, діагнозу захворювання й інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких осіб пацієнта. Так, не підлягають розголосу: дані про саму хворобу, функціональні особливості організму, фізичні недоліки, шкідливі звички, особливості психіки, майновий стан, коло знайомств та інтересів, обставини, що передували захворюванню або ті, які спровокували його і т.д.

Таким чином, медичну таємницю слід розглядати не як приховування медичної інформації від хворого, а як збереження в таємниці від інших осіб відомостей, які по праву належать пацієнту, оскільки це його таємниця, що охороняється лікарем. Всі ці відомості, що є медичною таємницею, поділяють на два види: медичні (відомості про стан здоров’я пацієнта) і немедичні (відомості про його інтимного і сімейного життя).