Юридична підтримка програм сурогатного материнства

Використання сурогатного материнства в україні дозволено законом і наша країна є однією з небагатьох держав у світі, яке дає шанс багатьом безплідним парам.

З правової точки зору, переваги проходження програми сурогатного материнства в Україні полягають, зокрема, у наступному:

 • Угоди про сурогатне материнство, укладені на комерційній основі, дозволені в Україні без будь-яких обмежень в розмірі винагороди Сурогатній матері;
 • Не потрібно дозвіл спеціального органу (як це необхідно у справах про усиновлення);
 • Немає необхідності у судовому розгляді справи;
 • Не передбачається наступна процедура усиновлення новонародженої дитини;
 • Імена Біологічних батьків з самого початку зазначаються у свідоцтві про народження дитини;
 • Відповідно до законодавства Сурогатна мати не набуває ніяких батьківських прав по відношенню до дитини, народженої в результаті програми сурогатного материнства. Законними батьками дитини, народженої Сурогатною матір’ю, вважаються виключно Біологічні батьки.

Сурогатне материнство регулюється в Україні такими нормативно-правовими актами:

 • Сімейний Кодекс (далі — СК) України;
 • Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» №2398/VІ від 01.07.2010 р.;
 • «Правила державної реєстрації актів цивільного стану» №52/5 від 18.10.2000 р.;
 • «Інструкція про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України №787 (z1697-13) від 09.09.2013 р.;
 • Закон України «Про громадянство України» №2235-III від 18.01.2001 р.;
 • «Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію», затверджені постановою Кабінету Міністрів України №1074 від 29.12.1995 р.

Сімейний кодекс України, що набрав чинності 01.01.2004 року, легалізував сурогатне материнство, внаслідок чого українське законодавство стало одним з найсприятливіших в світі для проходження даного виду програм. Його положення свідчать, що:

Стаття 123. Походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій

 • У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини. (Примітка: стаття також застосовується у випадках традиційного сурогатного материнства)
 • При перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. (Примітка: стаття застосовується у випадках гестаційного сурогатного материнства)
 • Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.
 • Таким чином, ч. 2 ст. 123 СК України чітко регулює правовідносини сурогатного материнства. Відповідно до даної нормі батьківські права належать подружжю, що надало згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій.